PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
 
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
Jesteś tutaj: Strona głowna
Informacje podstawowe
 
 

Wartość współfinansowania szwajcarskiego
Wartość całkowita programu to 7.131.221,56 CHF, a otrzymane dofinansowanie ze strony szwajcarskiej wynosi 6.722.265,00 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Korzyści związane z programem
Osoby zainteresowane uruchomieniem firmy będą mogły skorzystać ze szkoleń i doradztwa dot. rozpoczynania działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać dotację na uruchomienie działalności. Przedsiębiorstwa działające na tym terenie będą mogły ubiegać się o dotację na poszerzenie bądź unowocześnienie swojej działalności. Jako działanie pilotażowe uruchomione zostaną 2  Inkubatory Przetwórcze, w których rolnicy i mikroprzedsiębiorcy będą mogli wytwarzać produkty lokalne w warunkach spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Organizacje pozarządowe, otrzymają wsparcie na realizację pożądanych przez społeczność lokalną projektów mających na celu wykorzystanie zasobów lokalnych, promocję regionu, edukację i aktywizację mieszkańców, itp.
Turyści przyjeżdżający w Góry Świętokrzyskie będą mogli skorzystać z sieci gospodarstw agroturystycznych, restauracji oferujących wyżywienie i atrakcje turystyczne w oparciu o lokalne zasoby w nawiązaniu do specyfiki tego regionu. Dzięki działaniom promocyjnym zwiększy się ruch turystyczny w Górach Świętokrzyskich.

Program Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością realizowany jest w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Szwajcarsko Polski Program Współpracy powstał na mocy umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną oraz Rządem Polski. Zgodnie z założeniami umowy ramowej, realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Ponadto, Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

 

Multimedia
 
 
Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl