PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
Sprawozdawczość
 
 

Przypominamy, że Beneficjenci, którzy otrzymali dotacje są zobowiązani do składania kwartalnych sprawozdań z realizacji.  Wzór sprawozdania zamieszczamy poniżej.  Dokumenty sprawozdawcze należy złożyć do 5-go dnia kalendarzowego po zakończeniu kwartału w wersji elektronicznej i papierowej.

Warunkiem wypłaty płatności końcowej dotacji jest złożenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność i dokumentami potwierdzającymi realizację w całości inwestycji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, w terminie 20 dni roboczych od zakończenia finansowego projektu, w 1 wersji papierowej i elektronicznej wraz z załącznikami określonymi w umowie o dotację.

Do pobrania wzory dokumentów:

Data dodania: piątek, 12 września 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl