PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
Aktualności
 
 
Artykuły:
 
 

Uprzejmie informujemy, że ocenie merytorycznej poddano 60 wniosków, które przeszły ocenę formalną.  Dofinansowanie otrzymało 27 wniosków.  Pozostałe wnioski złożone w tym naborze, w ocenie ekspertów, nie otrzymały wymaganej liczby punktów w sekcji „adekwatność” lub uzyskały całkowitą ocenę poniżej wymaganego progu 65 punktów.

Do pobrania:

Data dodania: czwartek, 11 czerwca 2015r.

W związku ze zmianą od 1 marca 2015 roku wzorów dowodów osobistych informujemy, że w przypadku osoby, która do wniosku o dotację dołączy nowy dowód osobisty zobowiązana będzie w celu poświadczenia zameldowania dodatkowo załączyć poświadczenie zameldowania z właściwego Urzędu Miasta lub gminy.

Data dodania: wtorek, 3 marca 2015r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 marca do dnia 31 marca 2015  r. można składać wnioski o dotację dla osób uruchamiających działalność.

Data dodania: piątek, 27 lutego 2015r.

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego na spotkania informacyjne na temat Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy:

 • dotacje dla organizacji pozarządowych,
 • dotacje dla uruchamiających działalność gospodarczą,
Data dodania: wtorek, 10 lutego 2015r.

W związku z realizacją projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” ogłaszamy nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków w ramach projektu dotacji dla uruchamiających działalność - edycja III/2015/UD.

Data dodania: piątek, 23 stycznia 2015r.

Uprzejmie informujemy, że ocenie merytorycznej poddano 60 wniosków, które przeszły ocenę formalną.  Dofinansowanie otrzymały 23 wnioski. Pozostałe wnioski złożone w tym naborze, w ocenie ekspertów, nie otrzymały wymaganej liczby punktów w sekcji „adekwatność” lub uzyskały całkowitą ocenę poniżej wymaganego progu 65 punktów.

Data dodania: czwartek, 29 maja 2014r.

Uprzejmie informujemy, że wyniki oceny merytorycznej wniosków o dotacje złożonych przez organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane uruchomieniem działalności, zostaną ogłoszone do 30 maja 2014 roku, tj. zgodnie z harmonogramem podanym w pkt 2.5.2  Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje nr II/2014/NGO oraz II/2014/UD.

Data dodania: poniedziałek, 19 maja 2014r.

Uwaga!

Uległ zmianie Ostateczny termin składania wniosków o dotację w Wytycznych do przygotowania wniosków o dotacje (s. 22) – 31 marca 2014 r.

Obowiązujący termin to 2 kwietnia 2014 r.

Data dodania: środa, 19 marca 2014r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 marca do dnia 2 kwietnia 2014  r. można składać wnioski o dotację dla osób uruchamiających działalność.

Data dodania: piątek, 21 lutego 2014r.
Data dodania: środa, 12 lutego 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl