PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
O projekcie
 
 

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracowania pod nazwą „Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów regionu Gór Świętokrzyskich”, prezentującego wybrane zasoby lokalne, z których można korzystać, twórczo je przekształcać i wykorzystywać w kontekście odpowiadającym współczesnym potrzebom w działalności gospodarczej i społecznej.

Ideą programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” jest wykorzystanie potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju. Pierwszym działaniem, z którego efektów mogą korzystać odbiorcy innych projektów realizowanych w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” jest projekt pod nazwą „Identyfikacja zasobów lokalnych”, skupiony na analizie zasobów lokalnych, rozumianych jako kulturowe dziedzictwo materialne, społeczne, duchowe i przyrodnicze, które mogą być wykorzystane do rozwoju działalności gospodarczej, przy podejmowaniu inicjatyw lokalnych oraz w celach edukacyjnych.

Efektem realizacji projektu „Identyfikacja zasobów lokalnych” jest opracowanie „Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów regionu Gór Świętokrzyskich”. Opisane w katalogu zasoby wskazują na niezaprzeczalne bogactwo tradycji, autentyzm i piękno tego regionu. Chcemy by wszystkie zainteresowane osoby mogły korzystać z katalogu w celu pogłębienia wiedzy na temat niepowtarzalnych walorów regionu oraz możliwości, jakie niesie ze sobą dorobek poprzednich pokoleń.

Podstawę dokonania wyboru zasobów opisanych w katalogu stanowiły zebrane dane. W ramach projektu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz zasobów muzeów, posiadających w swych kolekcjach zbiory i archiwalia związane z regionem objętym realizacją Programu, a także przeprowadzono badania terenowe. W oparciu o kwestionariusze badawcze opracowane dla czterech obszarów badawczych:

 • materialne zasoby kulturowe (rzemiosło, strój i tkanina, wytwórczość domowa, uprawy, hodowla, przetwórstwo oraz  architektura i zagospodarowanie przestrzeni)
 • społeczne zasoby kulturowe (doroczne i rodzinne obrzędy i zwyczaje, symbolika obrzędowa, społeczne aspekty kultu religijnego)
 • duchowe zasoby kulturowe (sztuka i zdobnictwo, elementy mitologii i demonologii, medycyny ludowej i magii)
 • zasoby krajobrazowo – przyrodnicze (specyfika geograficznego ukształtowania terenu, unikatowe zasoby surowców naturalnych, charakterystyczna fauna i flora, ciekawe zjawiska przyrodnicze),

firma Lens Vision Andrzej Kościołek przeprowadziła z mieszkańcami regionu 1500 wywiadów kwestionariuszowych.

Wyniki badań terenowych, literatura przedmiotu oraz zbiory i archiwa muzealne pozwoliły na opracowanie katalogu zawierającego listę tych zasobów, które uważamy za ważne i nieodłącznie związane z regionem oraz stanowiące jego potencjał.

Region Gór Świętokrzyskich ma zasoby o niezaprzeczalnym bogactwie. Opracowany katalog nie wyczerpuje możliwości, jakie niesie ze sobą dorobek kolejnych pokoleń ziemi świętokrzyskiej, ale jesteśmy przekonani, że je uzupełnia i może być przydatny.

Zachęcamy Państwa do korzystania z zasobów, w jakie jest bogaty region Gór Świętokrzyskich, bo mogą one służyć jako źródło inspiracji w działalności gospodarczej oraz podejmowaniu inicjatyw społecznych dla wspólnego dobra.

Dokumenty do pobrania:

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl