PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
  Nad Wisłą w okolicach Nowego, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
O projekcie
 
 

Województwo świętokrzyskie posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, czyste środowisko naturalne i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.

W Polsce brakuje tradycji wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych na większą skalę, dlatego rolnicy nadal sprzedają surowiec, a nie przetworzone produkty. Ponadto obowiązujące przepisy stawiają przed producentami wymagania, którym trudno sprostać.

Chcąc wprowadzać nowe rozwiązania uruchamiamy dwa inkubatory przetwórcze/kuchenne przystosowane do potrzeb lokalnych producentów. Obecnie obiekty tego typu nie funkcjonują w regionie. Inkubatory umożliwią dostęp do profesjonalnych urządzeń do przetwarzania owoców i warzyw dla małych producentów przetworów, rolników, gospodarstw agroturystycznych itp. Obiekty umożliwią rolnikom przetwarzanie produkowanych owoców, warzyw lub pozyskanego runa leśnego w warunkach spełniających wymogi sanitarno-higieniczne.

Realizację pierwszego inkubatora zainicjowano we wrześniu 2014 r. Inkubator jest uruchamiany przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Gminą Dwikozy. Gmina Dwikozy użyczyła na swoim terenie obiekt do celów funkcjonowania inkubatora i przeprowadza adaptację pomieszczeń. Opracowano projekt technologiczny przedsięwzięcia, trwają prace nad zakupami sprzętu i wyposażenia.

Prace nad uruchomieniem drugiego inkubatora rozpoczynają się w 2015 r.

Uruchomione inkubatory będą tworzyły modelowe rozwiązania dla polskiej wsi/polskich producentów i umożliwią:

 • rozwój rynku produktów lokalnych, dobrej, zdrowej i tradycyjnej żywności
 • sprzedaż produktów lokalnych, w tym ekologicznych, wytwarzanych przez rolników i przetwórców na bazie lokalnego surowca i lokalnej tradycji
 • zapewnienie dostępu do infrastruktury niezbędnej do wytwarzania produktów lokalnych przez małe gospodarstwa
 • wzbogacenie/poszerzenie oferty lokalnych produktów w punktach sprzedaży, w tym oferowanie turystom i mieszkańcom lokalnych przetworów i wyrobów garmażeryjnych.
Data dodania: poniedziałek, 16 lutego 2015r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl