PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
  Wąwóz w okolicach Zagród, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
Centrum Produktu Lokalnego
 
 

Przy inkubatorze kuchennym, budowanym aktualnie w Dwikozach powstaje Centrum Produktu Lokalnego (CPL), w którym będzie prowadzona działalność szkoleniowo-doradcza i informacyjna dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, rolników zainteresowanych przetwórstwem własnych płodów rolnych, organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych promocją produktów lokalnych, firm cateringowych, małych firm branży przetwórstwa rolno-spożywczego i turystów – osób zainteresowanych wykonaniem przetworów z owoców i warzyw dla własnych potrzeb.

Celem CPL jest propagowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa owoców i warzyw, jako sposobu na dodatkowe źródła dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich, a także, popularyzowanie walorów żywności regionalnej i tradycyjnej oraz promowanie wykorzystania lokalnej kuchni i tradycji kulinarnych dla rozwoju regionu.

Poprzez prowadzone szkolenia, doradztwo i działania aktywizujące CPL przybliży wymogi i uwarunkowania prawno-sanitarne wytwarzania i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego, zagadnienia dotyczące sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw (rejestracja działalności, formy opodatkowania i opłaty, wymogi sanitarne dotyczące przetwarzania, przechowywania, opakowania i etykietowania oraz dystrybucji i sprzedaży produktów), z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych, stosowanych receptur, form przetwarzania, znaczenia jakości i pochodzenia przetwarzanych produktów.

Wykorzystując możliwości testowania metod przetwarzania owoców i warzyw w inkubatorach kuchennych tworzonych w Dwikozach i Belnie (gm. Bieliny), CPL będzie prowadziło szkolenia i warsztaty z zakresu technologii produkcji we własnym gospodarstwie lub w małym zakładzie przetwórczym - z uwzględnieniem wymogów dot. wyposażenia obiektu, zasad HACCAP, kwalifikacji i przygotowania personelu.

Uczestnikom szkoleń oraz spotkań i działań aktywizujących CPL będzie prezentował systemy jakości i programy wyróżniania oraz oznakowania produktów spożywczych dobrej jakości i znanego pochodzenia, a także rodzaje wsparcia dla producentów żywności regionalnej i tradycyjnej. Podczas szkoleń i doradztwa będą także poruszane zagadnienia marketingu oraz promocji żywności regionalnej i tradycyjnej - z uwzględnieniem aspektów budowania marki, estetyki opakowań i ekspozycji, tworzenia sieci dystrybucji, sprzedaży i partnerstw handlowych.

W ramach działalności CPL przewidujemy ponadto następujące działania:

 • opracowanie i wykonanie wzorów opakowań na produkty przetworzone i nieprzetworzone, w tym wykonanie partii opakowań na potrzeby CPL (etykiety, słoiki, pudełka kartonowe o różnej pojemności, łubianki, kosze z wikliny lub rogożyny);
 • organizacja Dni Produktu Lokalnego w Sandomierzu – jako połączenie wydarzenia  promującego produkty lokalne, ale również wydarzenia edukacyjnego połączonego z konferencją nt. innowacyjnych przykładów przedsiębiorczości;
 • uruchomienie stałego punktu sprzedaży produktów lokalnych na Starym Mieście w Sandomierzu;
 • sprzedaż produktów lokalnych (w tym, produkowanych w inkubatorach przetwórczych) na kiermaszach i podczas wydarzeń lokalnych.

Utworzone Centrum Produktu Lokalnego będzie poszerzać działalność inkubatorów przetwórczych/kuchennych, budowanych w Dwikozach i Belnie, o elementy edukacyjne i popularyzować w różnych formach produkty lokalne regionu Gór Świętokrzyskich.

Data dodania: wtorek, 22 marca 2016r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl