PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
Jesteś tutaj: Strona głowna O programie
Cele programu
 
 
Artykuły:
 
 

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” składa się z czterech Podprogramów [PP], niezależnych funkcjonalnie:

 1. PP Identyfikacja zasobów lokalnych, którego celem jest upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu GŚ;
 2. PP Edukacja, którego celem jest ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej w regionie GŚ;
 3. PP Rozwój Lokalny którego celem jest rozwój przedsiębiorczości na bazie oferty lokalnej w oparciu o zasoby i aktywność mieszkańców
 4. PP Promocja rezultatów którego celem jest upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu GŚ.
Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Ogólnym celem programu GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ jest  Poprawa jakości życia mieszkańców regionu Gór Świętokrzyskich przy wzroście jego atrakcyjności w drodze zrównoważonego rozwoju  z wykorzystaniem zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców.

Cele szczegółowe to:

 1. Upowszechnienie potencjału rozpoznanych zasobów lokalnych dla rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej regionu Gór Świętokrzyskich.
 2. Ukształtowanie postaw sprzyjających aktywności gospodarczej i społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich.
 3. Rozwój przedsiębiorczości i działalności społecznej w regionie Gór Świętokrzyskich na bazie oferty zasobów lokalnych.
 4. Upowszechnienie wiedzy i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.
Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.

Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej, oraz przyczynić się w Polsce do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi i słabymi strukturalnie regionami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej (województwo lubelskie, województwo podkarpackie, województwo świętokrzyskie i województwo małopolskie). Ponadto, Program Współpracy ma pozytywny wpływ na zacieśnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Bezzwrotne, finansowe wsparcie Programu Szwajcarskiego opiewa na kwotę 489,02 mln CHF i zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Data dodania: czwartek, 31 października 2013r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl