PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
  Łąki w dolinie Opatówki, fot. Halina E. Sadecka
 • Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
  Jesienny zachód słońca w okolicach Piórkowa, fot. A. Kozicki
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
Aktualności
 
 
Artykuły:
 
 

Wyniki oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu na "Lokalny produkt sieciowy" w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” /III edycja/

Data dodania: poniedziałek, 29 czerwca 2015r.

Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2015 r.  na terenie Podhalańskiej Grupy Działania. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami oraz doświadczeniami różnych organizacji/instytucji  w zakresie partnerskiej współpracy i realizacji  przedsięwzięć z wykorzystaniem zasobów lokalnych sprzyjających rozwojowi tego regionu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Data dodania: poniedziałek, 18 maja 2015r.

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na „Lokalny produkt sieciowy” realizowany w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Uczestnikami konkursu mogą być grupy partnerskie/partnerstwa formalnie zarejestrowane lub nieformalne, działające w powiatach: kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św).

Celem konkursu jest zachęcenie do współpracy partnerskiej lokalnych podmiotów, reprezentujących różne sektory, wspierających lokalny rozwój społeczno- gospodarczy, a w szczególności promowanie tworzenia i wdrażania lokalnych produktów sieciowych w sektorze turystyki.

Data dodania: poniedziałek, 16 marca 2015r.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do konkursu na "Lokalny produkt sieciowy" w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” /II edycja/

Data dodania: środa, 28 stycznia 2015r.

16 stycznia 2015 r., w Krajnie odbyła się konferencja podsumowująca cykl działań partnerstwa na rzecz rozwoju turystyki w Górach Świętokrzyskich, zawiązanego w ramach projektu „Partnerstwa Lokalne” programu Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Data dodania: wtorek, 20 stycznia 2015r.

W dniach 23-25 czerwca 2014 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalni liderzy, uczestnicy moderowanych spotkań oraz innych działań realizowanych w ramach programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Bieszczadach. Grupa 50 osób skorzystała z 10-letnich doświadczeń Fundacji Bieszczadzkiej, podmiotów skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz LGD „Zielone Bieszczady” i zapoznała się z dobrymi praktykami oraz doświadczeniami różnych organizacji i instytucji w zakresie partnerskiej współpracy i realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem zasobów lokalnych sprzyjających rozwojowi Bieszczad.

Data dodania: czwartek, 17 lipca 2014r.

Zapraszamy Państwa do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2014 r.  na obszarze działania Fundacji Bieszczadzkiej i Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami oraz doświadczeniami różnych organizacji/instytucji  w zakresie partnerskiej współpracy i realizacji  przedsięwzięć z wykorzystaniem zasobów lokalnych sprzyjających rozwojowi regionu. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Data dodania: wtorek, 3 czerwca 2014r.

Do końca grudnia 2013 r. trwał nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu na „Lokalny produkt sieciowy” w ramach projektu „Partnerstwa Lokalne”. Zgłoszone wnioski poddane zostały ocenie formalnej i przekazane do oceny merytorycznej, którą przeprowadzili eksperci zewnętrzni powołani do pracy w Komisji. Konkurs został rozstrzygnięty a oto jego wynik.

Data dodania: piątek, 31 stycznia 2014r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl