PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
 
 
 
 
     
 • Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Góry Pieprzowe w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
  W okolicach Kleczanowa, fot. Halina E. Sadecka
 • Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
  Ciosowa Góra,Pasmo Tumlińskie, fot. A. Kozicki
 • Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
  Widok z Gór Pieprzowych w okolicach Sandomierza, fot. Halina E. Sadecka
 • Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
  Pasmo Bielińskie zimą, fot. A. Kozicki
O projekcie
 
 

W terminie lipiec – wrzesień 2015 r. przystępujemy do przeprowadzenia trzech wizyt studyjnych do Szwajcarii dla trzech grup uczestników programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Celem wizyt studyjnych do Szwajcarii jest:

 1. transfer wiedzy, poznanie przez uczestników dobrych wzorców oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie skutecznych metod działania na rzecz:
  1. rozwoju turystyki, rozumianej jako połączenie walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego (tworzenie produktów regionalnych i turystycznych oraz sprzedaż i promocja)
  2. rozwoju sieci, partnerstw, kapitału społecznego – wspierających rozwój lokalny (modelowa współpraca na rzecz lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego)
  3. rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego ukierunkowanego na wykorzystanie miejscowego potencjału (na bazie oferty zasobów lokalnych i aktywności mieszkańców)
  4. kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem nowoczesnych form kształcenia zawodowego/praktycznego
 2. nawiązanie bezpośrednich kontaktów i współpracy między uczestnikami spotkań oraz między podmiotami społeczno-gospodarczymi obu krajów
 3. poznanie kultury szwajcarskiej oraz form popularyzowania jej walorów.

Do udziału w wizytach studyjnych będą zakwalifikowani beneficjenci programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”: osoby uczestniczące w szkoleniach, korzystające z dotacji, liderzy lokalni, członkowie partnerstw oraz młodzież uczestnicząca w projekcie „Firma marzeń”.

Wizyty studyjne będą adresowane do następujących grup uczestników:

 1. Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zapoznają się z przykładami zachowania oraz wykorzystania lokalnych tradycji i zasobów kulturowych w prowadzonej działalności gospodarczej i społecznej, metodami kreowania i urynkowienia wybranych tradycyjnych produktów lokalnych, współpracy partnerskiej podmiotów reprezentujących różne sektory na rzecz rozwoju turystyki w Szwajcarii.
 2. Przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji, działający w sektorze przetwórstwa rolnego, gastronomii i agroturystyki, opartym na lokalnych zasobach i miejscowych tradycjach, którzy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w funkcjonowaniu szlaków kulinarnych w Szwajcarii oraz przykładów gospodarstw agroturystycznych oferujących zdrowe i smaczne potrawy i produkty w oparciu o miejscowe tradycje.
 3. Najwyżej ocenieni uczniowie szkół średnich, uczestniczący w realizacji projektu „Firma marzeń”, którzy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zawodowego szkolnictwa i ciekawych rozwiązań edukacyjnych, mających na celu pobudzanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Uczestnicy wyjazdów studyjnych wykorzystają i upowszechnią zdobytą wiedzę oraz doświadczenia na rzecz rozwoju lokalnego regionu Gór Świętokrzyskich.

Data dodania: czwartek, 18 czerwca 2015r.
   
 
copyrights @ 2013 - 2018
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej - Sandomierz
www.opiwpr.org.pl